Contact for the resource

Náttúrufræðistofnun

95 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 95
 • Categories  

  Íslenskur texti er í vinnslu. This raster dataset is a visibility analysis of several wind turbine projects across Iceland which are a part of the fifth phase of the master plan (Rammaáætlun http://www.ramma.is/). The area analysed is a 45 km buffer zone around each wind turbine project. The cutout areas in the 45 km buffer have no visibility due to visual obstruction. The red colour represents high visibility, fading into yellow, with the green colour representing low visibility of the wind turbines. Zones of theoretical visibility have been classified as near (0-2km), intermediate (2-15km) and remote zone (>15km) which are represented in the colour grading. It should be considered that atmospheric conditions, lighting, shading and more affect visibility and detectability. The perception of the wind projects in the green zone will be more fading in the landscape without direct detection, while in the red coloured zone the wind turbine is a prominent element in the landscape. For further information consider reading the respective chapter in the project report or check out further tools like the Ramma 3D map. As a digital elevation model the 10x10 m resolution ÍslandsDEM is used which sets the dataset pixel resolution to 10x10 m. An average viewer height of 1.75 m is assumed, while the wind turbine heights vary between 150 m and 200 m depending on project sites. The maximal height of the wind turbine is considered, meaning to the upper blade tip. See more information in the table on the side. The curvature of the earth is considered in the simulation and a default atmospheric refraction of 0.13 is assumed.

 • Categories  

  IS: Í Kortasjá Náttúrufræðistofnunar er meðal annars hægt að velja kort með örnefnum, loftmyndir, atlaskort eða AMS kort. Þá er þar að finna sveitarfélagakort með upplýsingum um stærð sveitarfélaga og íbúarfjölda, þekju með CORINE landflokkun sem sýnir til dæmis mólendi eða mýrlendi og gamlar ljósmyndir danskra landmælingamanna sem og gamlar bæjarteikningar. EN: Kortasjá from Institute of Nature Research is a simple and reactive map where the user can view placenames, protected areas, Corine classification, roads, height points, buildings, boundaries of municipalities, and more.

 • Categories  

  Í desember 2011 var ný geóíða reiknuð fyrir Ísland í samstarfi við DTU Space í Danmörku. Megin tilgangur þessara útreikninga var að reikna nýja og nákvæmari geóíðu af Íslandi og tengja hana við Landshæðarkerfi Íslands ISH2004. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Náttúrufræðistofnunar, nánar tiltekið hér: https://www.lmi.is/is/maelingar/grunnkerfi/geoida

 • Categories  

  Þann 16. mars 2011 gáfu Náttúrufræðistofnun út í fyrsta sinn sameiginlegt hæðarkerfi fyrir Ísland. Kerfið er kallað Landshæðarkerfi Íslands og er viðmiðunin ISH2004. Tilkoma sameiginlegs hæðarkerfis markaði stór tímamót í sögu landmælinga á Íslandi. Á sama hátt og viðmiðunin ISN93 skapaði grundvöll fyrir alla til að vinna í sama hnitakerfi mun ISH2004 skapa grundvöll fyrir alla til að vinna í sama hæðarkerfi. Eitt samræmt hæðarkerfi er mikilvægt fyrir ýmsar framkvæmdir s.s. vegagerð og jarðgangnagerð og á ýmsum sviðum umhverfisvöktunar, skipulags og áætlanagerðar. Auk þess munu gögnin nýtast við rannsóknir á jarðskorpuhreyfingum eða breytingum á yfirborði sjávar. Mælingar á Landshæðarkerfinu eru standa ennþá yfir og frá fyrstu útgáfu þess árið 2011 hafa bæst við eftirfarandi línur hallamælilínur. • Flókalundur-Bolungavík • Reykjavík-Keflavík • Endurmæling á Suðurlandi vegna jarðskjálftans 2008 • Hellisheiði • Reykjanesbraut-Grindavík • Þjóðvegur 1-Akranes • Kjölur Niðurstöður nýrra mælinga verður bætt inn í þetta gagnasett um leið og þær liggja fyrir.

 • Categories  

  Vefþjónn fyrir landfræðileg gögn Náttúrufræðistofnun. Hér eru nýjustu útgáfur gagna Náttúrufræðistofnun aðgengilegar. Vefþjónnin er byggður á opnum staðli OGC og hægt er að nálgast gögnin á vefþjóninum í gegnum ýmsar tegundir þjónusta, s.s. WFS, WMS, WMTS.

 • Categories  

  Niðurhalsþjónustur í samræmi við INSPIRE tilskipunina og grunngerð landupplýsinga

 • Categories  

  Nú hafa Náttúrufræðistofnun útbúið vefkort með því að staðsetja og klippa saman hin svokölluðu Herforingjaráðskort. Eftirfarandi lýsing á Herforingjaráðskortum er tekin af vef Landsbókasafns: Á síðasta áratug 19. aldar varð dönskum yfirvöldum ljóst að þau kort sem til voru af Íslandi stæðust ekki þær kröfur sem gera þyrfti í samfélagi þess tíma. Bestu kort af Íslandi sem buðust voru í stórum dráttum byggð á strandmælingum danska sjóhersins sem fram fóru á árunum 1801-1818 annars vegar og hins vegar á kortum Björns Gunnlaugssonar sem byggð voru á fyrrnefndum strandmælingum og eigin mælingum Björns á árunum 1831-1843. Á fjárlögum 1899 voru veittar 5000 krónur og skyldi hefja nýjar þríhyrninga- og strandmælingar á Reykjanesi. Árið 1900 var gefin út í Danmörku tilskipun um að sendur skyldi leiðangur til Íslands til að mæla hér grunnlínu og hnattstöðu. Síðan var ætlunin að mæla þríhyrninganet út frá nýju grunnlínunni. Hingað voru sendir danskir liðsforingjar og sumarið 1900 var unnin ýmis undirbúningsvinna. Árið 1902 höfðu fjárveitingar verið auknar svo að rétt þótti að hefjast handa. Byrjað var á Hornafirði og mælt vestur ströndina og um lágsveitir Suðurlands en uppsveitum og hálendi frestað. Verkinu var svo haldið áfram tvö næstu árin en féll niður 1905 vegna fjárskorts og annarra anna hjá Landmælingadeild danska herforingjaráðsins (Generalstabens topografiske Afdeling) er tókst verkið á hendur. Eftir eins árs bið var þráðurinn tekinn upp að nýju enda bættist nú við fjárstyrkur úr ríkissjóði Dana. Á árunum 1906-1914 var unnið öll sumur, nema 1909, þegar ekkert var aðhafst. Var þá lokið byggðamælingum sunnanlands og mælt um Vesturland, norður og austur um Húnaflóa. Árangurinn var 117 kortblöð af þriðjungi landsins, suður- og vesturhluta, í mælikvarða 1:50.000 (auk nokkurra sérkorta af afmörkuðum svæðum). Þau eru gjarnan nefnd herforingjaráðskortin í höfuðið á þeim sem stóðu fyrir gerð þeirra.

 • Categories  

  Sumarið 2016 var grunnstöðvanet Íslands mælt í þriðja sinn. Niðurstöður voru kynntar vel sóttum fundi á Grand Hótel þann 14. nóvember 2017. Með lýsigögnunum fylgja hnitalistar þeirra mælistöðva sem unnið var úr eftir ISNET2016 mælingarnar og mynda grunnin fyrir nýja viðmiðun ISN2016. Hnitin eru birt sem jarðmiðjuhnit, baughnit með hæð yfir sporvölu GRS80 og hornsönn keiluhnit Lamberts með hæð yfir GRS80. Fengnir hafa verið EPSG númer fyrir ISN2016 (sjá einnig af töflu með EPSG sem fylgir lýsigögnunum): Nafn - EPSG númer - Tegund: Islands Net 2016 / ISN2016 EPSG::1187 Viðmiðun (Geodetic Datum) ISN2016 / Lambert 2016 EPSG::8088 Hnitakerfi í kortavörpun (ProjectedCRS) ISN2016 EPSG::8084 Jarðmiðjuhnit (GeodeticCRS (geocentric)) ISN2016 EPSG::8085 Baughnit með sporvöluhæð (GeodeticCRS (geographic 3D)) ISN2016 EPSG::8086 Baughnit (GeodeticCRS (geographic 2D)) Hægt er að hlaða niður Shape skrá sem inniheldur hnit mælistöðvanna auk annara upplýsinga. Einnig hafa verið gerð svokölluð vörpunarnet til þess að varpa úr ISN93 og ISN2004 yfir í ISN2016. Netin eru á svokölluðu NTv2 formi fyrir breytingar í legu og gtx formi fyrir breytingar í hæð. Unnið er nú að leiðbeiningum hvernig nota eigi þessi net í landupplýsingahugbúnaði, auk þess sem haft verður samband við hugbúnaðarframleiðendur um að koma þessum vörpunum inn í næstu hugbúnaðaruppfærslur. Vörpunarnetin með leiðbeiningum verða birt á heimasíðu Náttúrufræðistofnunar og á niðurhalsþjónustu í byrjun næsta árs.

 • Categories  

  Íslensk útgáfa er í vinnslu. This dataset encapsulates a detailed inventory of power plant proposals submitted to Orkustofnun as part of an ongoing energy development project. It encompasses an array of power plant options including wind, geothermal, and hydro energy facilities. The data is meticulously compiled from submitted reports and supplementary data provided by developers to Orkustofnun. It features essential attributes such as the construction area, impact zones represented by buffer rings, and specific details like wind turbine configurations for wind energy proposals. Each entry in the dataset corresponds to a power plant proposal and includes attributes like Ramma ID number, name, developer, estimated power, energy type, efficiency class, URL link to the report, date of application, source of vectorization, and the current status of the proposal (e.g., under consideration, submitted/defined). The main information layer mirrors the structured table presented on the Orkustofnun website, ensuring a coherent and systematic presentation of data for thorough evaluation and public discourse. The data will be soon available as WMS service.

 • Categories  

  HRL, 6 háupplausnargagnalög: yfirborðsgegndræpi, skógar (trjákrónuþéttleiki), skógar (barrtré/lauftré), graslendi, votlendi, vötn. Rastagögn, 20 m myndpunktsstærð, upprunaleg og endurbætt gagnalög og skýrslur, ISN2004. Hægt er að sækja gögnin á niðurhalssíðu Náttúrufræðistofnunar. Nánari upplýsingar um hvert lag fylgja gögnunum. HRL, 6 High Resolution Layers: imperviousness, tree cover density, forest type, grasslands, wetlands, permanent water bodies. Raster data, 20 m pixel size, intermediate and enhanced results, data and verification/enhancement reports, ISN2004. The datasets can be downloaded from the Institute of Nature Research Download Site where more details information about each layer are included.