From 1 - 10 / 32
 • Categories  

  OR_fraveita er byggt upp af línum (lögnum), punktum (búnaði) og flákum (settjörnum).

 • Categories  

  Gögn varðandi fastlínutengingar byggja á gögnum frá Þjóðskrá Íslands og á gögnum frá fjarskiptafélögum varðandi fjölda tenginga. Staðsetning byggir á Staðfangaskrá Þjóðskrár. Staðfang er í flestum tilfellum ein fasteign en í einhverjum tilfellum fleiri en ein. Gögnin sem hér eru birt eru staðföng sem innihalda lögheimili, vinnustað eða sumarhús. Varðandi skráningu á tengjanlegum rýmum skal fjarskiptafélag merkja staðfang tengjanlegt sé eitthvað rými innan þess tengjanlegt. Það hvort rými teljist tengjanlegt er óháð því hvort það sé í raun að nýta þá tengingu. Þörf er á góðu gagnasetti varðandi vinnustaði á landupplýsingaformi sem aðilar geta sammælst um að nota en eins og staðan er í dag ber engin stofnun ábyrgð á slíku gagnasetti. Við nýtum eins og áður segir gögn frá Þjóðskrá Íslands varðandi vinnustaði. Þjóðskrá Íslands aflar þó í raun ekki upplýsinga um vinnustaði heldur sigtar úr gögnum vissa notkunarflokka fasteigna fyrir Fjarskiptastofu. Einhverjar upplýsingar eru ekki tengjanlegar við önnur gögn og þær upplýsingar birtast því ekki á kortinu. Þetta á aðallega við um aðrar tengingar en ljósleiðaratengingar.

 • Categories  

  or_gogn inniheldur:bilanir (punktar), borholur (punktar), ídráttarrör (línur), innmælingar (punktar), mælar (punktar), mannvirki (flákar), svæði (flákar), búnaður (punktar), lagnir (línur)

 • Categories  

  Gögnin innihalda hnitsett útbreiðslusvæði farsíma- og farnetsþjónustu fyrir GSM, TETRA, 3G, 4G og 5G þjónustu á vegum Símans, Nova, Vodafone og Neyðarlínunnar (TETRA). Sýnd eru þau svæði þar sem líklegast er að ná nýtanlegu merki, þannig að hægt sé að tala í farsíma, senda smáskilaboð eða að ná gagnasambandi. Gera þarf ráð fyrir að t.d. veður, landslag og aðrir hugsanlegir utanaðkomandi þættir geti haft áhrif á dreifingu fjarskiptamerkja til eða frá. Í spálíkani Fjarskiptastofu er miðað við merki utanhúss í 2 metra hæð. Merki dofnar þegar símtæki er inni í bíl eða inni í húsi, því fjær veggjum eða þaki sem tækið er, því lakara merki næst. Þannig næst merki yfirleitt síst inni í miðju húsi og niðri í kjallara. Móttaka getur verið mismunandi milli símtækja, þ.e. loftnet símtækja og staðsetning þeirra í tækinu getur verið mjög mismunandi.

 • Categories  

  Fjarskiptastofa hefur framkvæmt mælingar á fjarskiptasambandi á helstu vegum í vegakerfinu á Íslandi. Mælingar voru gerðar á GSM, UMTS (3G), LTE (4G) og TETRA á vegum Símans, Nova, Vodafone og Neyðarlínunnar. Verkefnið var unnið að ósk Fjarskiptasjóðs og fór þannig fram að starfsmenn Fjarskiptastofu óku eftir þeim vegum sem mældir voru með tilheyrandi mælitæki. Mælingar hafa verið gerðar frá 2012 en flestar mælingarnar voru gerðar frá haustinu 2015 til haustsins 2017 en þar sem hröð uppbygging á fjarskiptakerfinu er sífellt í gangi geta niðurstöður sýnt lakari dreifingu en raun er orðin síðan mælingarnar voru gerðar. Þá er einnig rétt að hafa í huga að loftnet símtækja geta verið mismunandi að gæðum og því ekki alltaf víst að ferðalangar um vegi landsins fái sömu upplifun varðandi styrk merkja og kortin gefa til kynna.

 • Categories  

  Um er að ræða punktalag sem sýnir flest háspennumöstur sem eru í flutningskerfi Landsnets. Stærsti hluti punktalagsins er GPS hnitaður en annars er hnitað eftir loftmyndum þar sem upplausn loftmyndanna er nægileg.

 • Categories  

  Gögnin innihalda hnitsett útbreiðslusvæði talþjónustu eða GSM og 3G á vegum Símans, Nova og Vodafone sem og 4G á vegum Nova. Sýnd eru þau svæði þar sem líklegast er að ná nýtanlegu merki. Gera þarf ráð fyrir að t.d. veður, landslag og aðrir hugsanlegir utanaðkomandi þættir geti haft áhrif á dreifingu fjarskiptamerkja til eða frá. Merki dofnar þegar símtæki er inni í bíl eða inni í húsi, því fjær veggjum eða þaki sem tækið er, því lakara merki næst. Þannig næst merki yfirleitt síst inni í miðju húsi og niðri í kjallara. Móttaka getur verið mismunandi milli símtækja, þ.e. loftnet símtækja og staðsetning þeirra í tækinu getur verið mjög mismunandi. Spáin er styrkleikaskipt: - Styrkur 1: Sterkt merki, jafnan hægt að njóta viðkomandi tækni ofanjarðar innanhúss með góðu móti. - Styrkur 2: Miðlungs sterkt merki, í einhverjum tilfellum má búast við döpru sambandi innanhúss, hins vegar ætti samband að vera nægilega gott utanhúss. - Styrkur 3: Veikt merki, búast má við slitróttu sambandi utanhúss og mjög döpru eða engu sambandi innanhúss.

 • Categories  

  OR_vatner byggt upp af punktum (þ.e. innmælingar og búnaður) og línum (þ.e. kaldavatnslagnir).

 • Categories  

  Fjöldi TETRA senda innan 300 m2 reita.

 • Categories  

  Fjöldi örbylgju senda innan 300 m2 reita.