From 1 - 9 / 9
 • Categories  

  Staðsetningarhnit og upplýsingar um þau raforkuver / virkjanir á Íslandi sem selja raforku inn á landskerfið, auk díselstöðva sem framleiða allt árið. Vatnsafl, jarðvarmi, vindorka, eldsneyti og varaafl, auk upplýsinga um virkar og aflagðar heimarafstöðvar.

 • Categories  

  Mannvirki utan þéttbýlis og útlínur þéttbýlisstaða. Mannvirki skiptast í 2 lög, punktalag og flákalag. Punktalagði sýnir mannvirki utan þéttbýlis. Í laginu eru íbúðarhús, sumarhús, skálar, skólar, kirkjur, vitar og veitumannvirki svo eitthvað sé nefnt. Í dálkinum virkni er hægt að sjá hvort það sé búseta eða ekki. Flákalagið sýnir útlínur þéttbýlisstaða og einnig eru íbúatölur sem koma frá Hagstofunni.

 • Categories  

  Ýmiskonar þjónusta við almenning í Reykjavík. Punktar sem sýna Áramótabrennur, Bekki, Endurvinnslugáma og Ruslastampa, Drykkjarfonta. Flákar sem sýna Grasslátt, Gróðurbeð, Hundasvæði, Matjurtagarða, Íþróttamannvirki, Stofnanir Reykjavíkurborgar og Opin leiksvæði.

 • Categories  

  Lóðir og lönd í Reykjavík. Flákar sem sýna lóðir og lönd og línur sem sýna lóðamörk og landamerki.

 • Categories  

  Hús í Reykjavík, gögnum safnað til þessa sjá hvar hús eru í Reykjavík. Flákar sem sýna skurðlínur húsa við yfirboð og línur sem sýna útlínur húsa. Húsnúmer, húsanöfn. Punktar sem sýna stofnanir Reykjavíkurborgar.Íþróttamannvirki og stofnanir Reykjavíkurborgar

 • Categories  

  [IS] Í Rammasjá er hægt að skoða gögn sem tengjast áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, þ.e.a.s. Rammaáætlun. [EN] The Master Plan for Nature Protection and Energy Utilization Map

 • Categories  

  Hér má finna gögn yfir skráðar minjar á Íslandi, bæði friðlýstar og aldursfriðaðar fornleifar ásamt öðrum minjum (herminjar og aðrar minjar sem ekki falla innan 100 ára reglunnar). Minjarnar eru skráðar samkvæmt stöðlum Minjastofnunar Íslands. Er um að ræða punkta-, línu- og flákagögn og þeim fylgja upplýsingar um minjarnar (tegund, hlutverk, aldur o.s.frv). Athugið að gagnasettið er ekki tæmandi yfirlit um fornleifar, hús og mannvirki á Íslandi, sem njóta verndar samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012. Einnig inniheldur gagnasettið aðrar minjar sem ekki njóta verndar samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012.

 • Categories  

  Fastmerkjaskrá Vegagerðarinnar inniheldur staðsetningu fastmerkja á Íslandi auk ýmissa annarra upplýsinga s.s. gerð, hnit, hæð, staðarlýsing o.fl. Í fastmerkjaskrá eru auk fastmerka frá Vegagerðinni, fastmerki frá Orkustofnun, Landmælingum Íslands, Landsvirkjum o.fl.

 • Categories  

  [IS] Hægt er að skoða landupplýsingar fjölmargra stofnana í Landupplýsingagátt. Um er að ræða staðtengd gögn/kort, svo sem hæðargögn, ýmis mörk, landnotkun, örnefni, loftmyndir og fleira. Lýsigögn eru skráð um öll gögn í gáttinni og geta notendur, t.d. stjórnvöld, fyrirtæki og almenningur, fengið upplýsingar um gögnin og aðgengi að þeim og notað gögnin t.d. í tengslum við skipulagsmál, landnýtingu, náttúruauðlindastjórnun, innviðaþróun, umhverfismál og rannsóknir. Bætt aðgengi að landupplýsingum styður við upplýsta ákvarðanatöku í tengslum við skipulagsmál og áhrif á umhverfið svo eitthvað sé nefnt. Landupplýsingagáttin er starfrækt í samræmi við lög um grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar frá árinu 2011. Þar kemur fram að opinberum aðilum beri að miðla stafrænum landupplýsingum á samræmdan hátt og að stofnanir eigi að veita aðgang að niðurhals- og skoðunarþjónustum. Tilgangurinn með starfrækslu Landupplýsingagáttar er einmitt að bæta aðgengi að staðtengdum gögnum og upplýsingum um þau (lýsigögn), ásamt því að gera gögnin aðgengileg í gegnum niðurhals- og skoðunarþjónustur. [EN] Landupplýsingagátt is a term used by Institute of Nature Research. It is a geoportal, an online platform provided by Náttúrufræðistofnun that serves as a central hub for accessing geospatial information data in Iceland. Landupplýsingagátt offers a wide range of geospatial datasets and maps, including topographic maps, cadastral information, elevation data, aerial imagery and more. Users, such as government agencies, researchers, businesses and the public, can view datasets through the portal for various purposes, such as urban planning, land management, natural resource management, infrastructure development, environmental monitoring and research. Through Landupplýsingagátt, users can search for and view geospatial data, as well as access metadata and download datasets in different formats. The platform promotes transparency, accessibility, and collaboration in the use of geospatial information, supporting informed decision-making and sustainable development in Iceland. Overall, the Landupplýsingagátt plays a crucial role in facilitating the sharing and dissemination of geospatial information, contributing to effective land administration and management in Iceland. Landupplýsingagátt was developed in accordance with the law on the basic structure for digital geospatial information since 2011. It states that public bodies must share digital geospatial information in a uniform manner and that organizations must provide access to download and inspection services. The purpose of operating the Land Information Portal is precisely to improve access to location-related data and information about them (metadata), as well as to make the data available through download and viewing services.