From 1 - 10 / 10
 • Categories  

  Niðurhalsþjónustur Minjastofnunar

 • Categories  

  Skoðunarþjónustur Minjastofnunar

 • Categories  

  Mósaík af Hexagon KH9-PC myndum frá 22. ágúst 1980 - fyrstu niðurstöður. Um er að ræða fyrstu útgáfu af myndum sem teknar voru 22. ágúst 1980 af Hexagon KH9 könnunargervihnettinum. Myndirnar voru teknar með panorama myndavél (PC) sem náði að taka myndir af um 75% af Íslandi á einum degi með staðbundinni upplausn á bilinu 0,7 til 1,4 metrar. Opnað var á gögnin árið 2013 og er hægt að hlaða þeim niður frá Jarðfræðistofnun Bandaríkjanna (USGS: https://earthexplorer.usgs.gov/). Filmurnar voru skannaðar af USGS í 7 míkron upplausn árið 2023. Geometría skynjarans er ekki þekkt og myndirnar eru mjög bjagaðar. Vegna þessa er vinnsla þessara gagna tilraunakennd. Ames StereoPipeline v3.3 (https://zenodo.org/record/8270270) var notuð til að vinna Hexagon KH9 myndirnar. Í fyrstu niðurstöðum eru verulegar staðsetningarvillur og því þarf að nota þessi gögn með fyrirvara. Sem dæmi má nefna að það er u.þ.b. 2 km tilfærsla á höfuðborgarsvæðinu til austurs. Almennt séð er staðsetningin betri (rýmisnákvæmni upp á tugi metra) í miðhluta myndanna en brenglun er meiri á austur- og vesturhlið myndanna. Vinsamlega hafið samband við Náttúrufræðistofnun til að fá nánari upplýsingar. ---- This mosaic is the first version of the processing of a set of images acquired on the 22nd August 1980 from the reconnaissance satellite Hexagon KH9, and specifically, from its panoramic camera (PC), which acquired about 75% of Iceland in one day, with a spatial resolution between 0.7 and 1.4 meters. The data was declassified in 2013 and is available for download through the United States Geological Survey (USGS: https://earthexplorer.usgs.gov/). The films were scanned by the USGS at 7 micron resolution in 2023. The geometry of the sensor is not known, and the images contain large distortions, therefore the processing of these data is highly experimental. We used the Ames StereoPipeline v3.3 (https://zenodo.org/record/8270270), with the suggested workflow for processing Hexagon KH9 images. The first results have significant positional errors and therefore these data needs to be used with special caution. For example Reykjavík greater area has a ~2 km shift to the east. In general, the location is better (spatial accuracy of tens of meters) in the middle part of the images, and distortions are larger on the East and West sides of the images.

 • Categories  

  Áætluð lega kvikugangs sem myndaðist í stóru gagnainnskoti samfara mikilli jarðskjálftavirkni 10-11. nóvember 2023. Um er að ræða grófa staðsetningu gangsins neðanjarðar, skekkjur í láréttu plani geta verið nokkur hundruð metrar.

 • Categories  

  Þetta gagnasett inniheldur upplýsingar um friðhelgi uppmældra fornleifa sem skilað hefur verið inn til Minjastofnunar Íslands. Gagnasettið sýnir jöðrun í kringum staðsetningar fornleifa sem er áætluð friðhelgi þeirra, 15 metrar fyrir friðaðar fornleifar og 100 metrar fyrir friðlýstar fornleifar. Þar sem friðhelgin er aðeins áætlað uppfyllir hún ekki skilyrði til skipulagsgerðar eða í tengslum við framkvæmdir heldur eingöngu til viðmiðunar. Athugið að gagnasettið er ekki tæmandi yfirlit um fornleifar, hús og mannvirki á Íslandi, sem njóta verndar samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012.

 • Categories  

  Gróf mörk sigdals sem myndaðist þegar mikið magn kviku myndaði innskot þann 10-11 nóvember 2023 samfara mikilli jarðskjálftavirkni. Sigdalurinn afmarkar sprungusvæði á yfirborði sem m.a. olli tjóni á byggingum og öðrum innviðum í Grindavík. Nýr sigdalur myndaðist 14. janúar austan við sigdalinn sem myndaðist þann 10. nóvember 2023.

 • Categories  

  Afmörkun hættusvæða vegna eldsumbrota við Svartsengi og Grindavík sem hófust í nóvember 2023. Innan hvers svæðis er framkvæmt hættumat sem byggir á mati sérfræðinga Veðurstofu Íslands og Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands. Matið er er uppfært eins oft og þurfa þykir og tekur mið að virkni jarðhræringa hverju sinni. Einnig er bætt við svæðum ef bein áhrif eldsumbrota þykja líkleg til að ná út fyrir skilgreind svæði. Svokallað hættumatskort er gefið út af Veðurstofu Íslands í hvert skiptir sem hætta er endurmetin.

 • Categories  

  Áætlað og gróft umfang kvikuinnskots undir Svartsengi byggt á líkanreikningum, en líkanið byggir á InSAR greiningum úr gervitunglamyndum og GNSS mælingum á yfirborði. Afmörkunin miðast við 6. nóvember 2023.

 • Categories  

  Þetta gagnasett inniheldur upplýsingar um skráðar fornleifar sem skilað hefur verið inn til Minjastofnunar Íslands. Þau gögn sem hér birtast hafa ekki verið yfirfarin af starfsfólki Minjastofnunar Íslands og uppfylla því ekki skilyrði til skipulagsgerðar eða í tengslum við framkvæmdir heldur eingöngu til viðmiðunar. Ekki er gerður greinarmunur á friðuðum og friðlýstum fornleifum í gagnasettinu. Athugið að gagnasettið er ekki tæmandi yfirlit um fornleifar, hús og mannvirki á Íslandi, sem njóta verndar samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012.

 • Categories  

  Gögnin sýna útlínur hrauns frá Heklugosunum árin 1947-1948, 1970, 1980-1981, 1991 og 2000 af uppréttum loftmyndum sem teknar voru eftir hvert eldgos. Nánari upplýsingar er að finna í grein Pedersen o.fl., 2018 (https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017GL076887) Tilvísun: Pedersen, G. B. M., Belart, J. M. C., Magnússon, E., Vilmundardóttir, O. K., Kizel, F., Sigurmundsson, F. S., et al. (2018). Hekla volcano, Iceland, in the 20th century: Lava volumes, production rates, and effusion rates. Geophysical Research Letters, 45, 1805–1813. https://doi.org/10.1002/2017GL076887 ---- The lava outlines from the eruptions of Hekla in 1947-1948, 1970, 1980-1981, 1991 and 2000, digitized from orthorrectified aerial photographs acquired after each eruption. Details of these data are available in Pedersen et al., 2018 (https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017GL076887) Reference: Pedersen, G. B. M., Belart, J. M. C., Magnússon, E., Vilmundardóttir, O. K., Kizel, F., Sigurmundsson, F. S., et al. (2018). Hekla volcano, Iceland, in the 20th century: Lava volumes, production rates, and effusion rates. Geophysical Research Letters, 45, 1805–1813. https://doi.org/10.1002/2017GL076887