From 1 - 10 / 12
 • Categories  

  Árlega eru felld um 1.500 hreindýr á Íslandi til að stjórna stofnstærð. Hver fellipunktur er skráður í kerfi Umhverfisstofnunar.

 • Categories  

  Staðir sem hafa fengið styrki úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða.

 • Categories  

  Vinsamlega hafði samband við Byggðastofnun vegna nánari upplýsinga.

 • Categories  

  Upplýsingar um staði sem eru áhugverðir viðkomustaðir vegna sérstöðu í náttúrufari eða menningararfi. Staðirnir hafa verið metnir af heimafólki með tilliti til mögulegs aðdráttarafls fyrir ferðafólk. Gögnin eru fyrst og fremst ætluð til stefnumótunar og skipulagsvinnu innan ferðaþjónustu og hjá sveitarfélögum. Verkefnið er í vinnslu og ekki hægt að líta þannig á að um tæmandi yfilit sé að ræða um alla mögulega eða áhugaverða viðkomustaði.

 • Categories  

  Póstnúmer hafa í raun þann eina tilgang samkvæmt lögum um póstþjónustu, að veita starfsfólki og flokkunarvélum upplýsingar um hvert eigi að senda viðkomandi póstsendingu þannig að henni verði dreift til rétts viðtakanda. Hlutverk póstnúmera er því aðeins að styðja við skilvirka dreifingu póstsendinga. Hins vegar hafa, fyrirtæki og yfirvöld, í gegnum tíðina notað póstnúmer í öðrum tilgangi, t.d. til ýmiss konar flokkunar varðandi réttindi og skyldur borgaranna. Sérhver önnur notkun á póstnúmerum er á ábyrgð þess aðila sem notar póstnúmer til einhvers konar aðgreiningar í sinni þjónustu. Allar breytingar á póstnúmerum þurfa þannig að styðja við tilgang þeirra samkvæmt lögum um póstþjónustu, þ.e. að stuðla að hagkvæmri dreifingu póstsendinga.

 • Categories  

  Byggðastofnun vinnur nú að gagnvirku þjónustukorti sem sýnir aðgengi landsmanna að allri almennri þjónustu hins opinbera sem og einkaaðila. Markmiðið með kortinu er að auka og bæta aðgengi almennings að upplýsingum um þjónustu hins opinbera og einkaaðila og þannig leggja grunn að bættri þjónustu við almenning, auknum tækifærum til nýsköpunar og frekari stefnumótunar á sviði byggðamála. Kortið er samstarfsverkefni stjórnvalda og sameiginlegt hagsmunamál ríkis og sveitarfélaga. Áhersla ríkisstjórnarinnar á þjónustukortið boðar nýja tíma í upplýsingagjöf en með kortinu og gögnunum sem það byggir á mun fást hröð og einföld yfirsýn yfir hvaða þjónusta er veitt hvar í landinu öllum til hagsbóta. Kortið er unnið í samstarfi við Náttúrufræðistofnun og Alta ráðgjafarfyrirtæki. Eftirfarandi flokka (og undirflokka) má finna í kortinu: Neyðarþjónusta: - Lögreglustöðvar - Slökkvilið - Björgunarsveitir Heilbrigðisþjónusta: - Bráðamótttaka - Heilsugæslustöðvar - Læknavaktin - Hjúkrunarheimili - Tannlæknar Fræðslustarfsemi: - Leikskólar - Grunnskólar - Framhaldsskólar - Háskólar - Kvikmyndaskólar - Tónlistarskólar - Listdansskólar - Myndlistarskólar Félagsþjónusta: - Sjúkratrygginar - Tryggingastofnun - Kirkjur Menning, afþreying, íþróttir: - Bókasöfn - Skjalasöfn - Lista- og menningarsöfn - Menningarhús - Íþróttahús - Félagsmiðstöðvar - Golfklúbbar - Félagsstarf eldri borgara Veitur, samgöngur, flutningar: - Flugvellir með áætlunarflugi - Sjúkraflugvellir - Pósthús - Póstkassar Verslun: - Bensínstöðvar - Lyfjaverslanir - Bankar og sparisjóðir - Dagvöruverslanir - Vínbúðir - Bíla- og dekkjaverkstæði Önnur þjónusta: - Dýralæknar - Fablab Stjórnsýsla: - Skrifstofur landshlutasamtaka - Ráðuneyti - Dómstólar - Sveitarstjórnarskrifstofur - Sýsluskrifstofur - Atvinnuþróunarfélög - Húsnæðis- og mannvirkjastofnun - Vinnumálastofnun

 • Categories  

  Staðir sem nefndir eru í Íslendingasögum

 • Categories  

  Upplýsingar um staðsetningu og starfsemi ferðaþjónustuaðila

 • Categories  

  Staðir þar sem þekktar erlendar kvikmyndir hafa verið teknar.

 • Categories  

  Náttúrufræðistofnun í samstarfi við Hagstofu Íslands hefur skipt landinu upp í 8 landshluta: Höfuðborgarsvæðið, Vesturland, Vestfirðir, Norðurland vestra, Norðurland eystra, Austurland, Suðurland og Suðurnes.