From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    Gögnin innihalda skiptingu landsins í heilbrigðiseftirlit. Skv 45. grein laga 7/1998 hefur Umhverfisstofnun umsagnarvald varðandi mörk eftirlitssvæða.

  • Categories  

    Umferðarslys á þjóðvegum frá árinu 2000. Gögnin byggja á upplýsingum frá Samgöngustofu (áður Umferðarstofu) sem aftur byggir sínar skráningar á lögregluskýrslum og frá árinu 2009 einnig á gögnum frá fyrirtækinu Aðstoð og öryggi. Frá árinu 2007 hafa slysin verið hnituð eftir loftmyndum og eru gæði gagnanna mun meiri frá þeim tíma. Vegagerðin hefur meðhöndlað slysagögnin, t.d. með því að lagfæra staðsetningu í einhverjum tilvikum, svo þau nýtist betur við undirbúning umferðaröryggisðagerða á þjóðvegum. Gögnin innihalda m.a. upplýsingar um hvenær slys varð, staðsetningu þess, tegund slyss (dæmi: útafakstur) og alvarlegustu afleiðingar þess. Sem dæmi má nefna að ef enginn maður slasast í slysinu er um eignatjón að ræða. Ef einn einstaklingur slasast lítið en annar mikið flokkast slysið sem slys með miklum meiðslum. Einnig kemur fram hversu margir slasast lítið eða mikið í hverju slysi og fjöldi látinna.

  • Categories  

    [IS] Hægt er að skoða landupplýsingar fjölmargra stofnana í Landupplýsingagátt. Um er að ræða staðtengd gögn/kort, svo sem hæðargögn, ýmis mörk, landnotkun, örnefni, loftmyndir og fleira. Lýsigögn eru skráð um öll gögn í gáttinni og geta notendur, t.d. stjórnvöld, fyrirtæki og almenningur, fengið upplýsingar um gögnin og aðgengi að þeim og notað gögnin t.d. í tengslum við skipulagsmál, landnýtingu, náttúruauðlindastjórnun, innviðaþróun, umhverfismál og rannsóknir. Bætt aðgengi að landupplýsingum styður við upplýsta ákvarðanatöku í tengslum við skipulagsmál og áhrif á umhverfið svo eitthvað sé nefnt. Landupplýsingagáttin er starfrækt í samræmi við lög um grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar frá árinu 2011. Þar kemur fram að opinberum aðilum beri að miðla stafrænum landupplýsingum á samræmdan hátt og að stofnanir eigi að veita aðgang að niðurhals- og skoðunarþjónustum. Tilgangurinn með starfrækslu Landupplýsingagáttar er einmitt að bæta aðgengi að staðtengdum gögnum og upplýsingum um þau (lýsigögn), ásamt því að gera gögnin aðgengileg í gegnum niðurhals- og skoðunarþjónustur. [EN] Landupplýsingagátt is a term used by Institute of Nature Research. It is a geoportal, an online platform provided by Náttúrufræðistofnun that serves as a central hub for accessing geospatial information data in Iceland. Landupplýsingagátt offers a wide range of geospatial datasets and maps, including topographic maps, cadastral information, elevation data, aerial imagery and more. Users, such as government agencies, researchers, businesses and the public, can view datasets through the portal for various purposes, such as urban planning, land management, natural resource management, infrastructure development, environmental monitoring and research. Through Landupplýsingagátt, users can search for and view geospatial data, as well as access metadata and download datasets in different formats. The platform promotes transparency, accessibility, and collaboration in the use of geospatial information, supporting informed decision-making and sustainable development in Iceland. Overall, the Landupplýsingagátt plays a crucial role in facilitating the sharing and dissemination of geospatial information, contributing to effective land administration and management in Iceland. Landupplýsingagátt was developed in accordance with the law on the basic structure for digital geospatial information since 2011. It states that public bodies must share digital geospatial information in a uniform manner and that organizations must provide access to download and inspection services. The purpose of operating the Land Information Portal is precisely to improve access to location-related data and information about them (metadata), as well as to make the data available through download and viewing services.