From 1 - 9 / 9
 • Categories  

  Skoðunarþjónustur HMS

 • Categories  

  Cadastral parcels in Iceland as polygon features.

 • Categories  

  Notagildi og orðskýringar: Skrá þar sem hver færsla, nefnd skiki (e. cadastral parcel), geymir bæði lýsandi og rúmfræðilegar upplýsingar um eigin legu á formi fláka, sem og upplýsingar um heimild skráningar og tengsl við eignarhald í gegnum landeignarnúmer. Afmörkun fláka er táknuð með tvívíðum hnitnum í samræmdu landshnitakerfi ISN93. Uppbygging: - Auðkenni skika er skikanúmer. - Auðkenni landeignar er landeignarnúmer. - Hver landeign samanstendur af einum eða fleiri skikum. - Sumir skikar eru í sameign fleiri landeigna. Þeir skikar eru auðkenndir með færslunni 999999 í dálki landeign_nr. Eigindalýsing: SKIKI_NR er hlaupandi upplýsingalaust auðkennisnúmer skika í landeignaskrá HMS. Aðallykill (PK). Skiki er landfræðileg heild, en LANDEIGN getur verið samsett úr einum eða fleiri skikum, hvort sem þeir liggja saman eða ekki. LANDEIGN_NR er landeignarnúmer SKIKA (afmörkunar) í séreign. Hlaupandi sex stafa auðkennisnúmer landeigna í HMS. Unnt er að afla frekari upplýsinga um landeignir á heimasíðu HMS, hms.is, eftir þessu númeri. SVEITARFELAG_NR - Númer þess sveitarfélags sem skikinn er skráður innan. DAGS_INN - Sú dagsetning er SKIKI (afmörkun) var fyrst skráður í landeignaskrá HMS. DAGS_LEIDR - Sú dagsetning er skráningu SKIKA (afmörkunar) var síðast breytt í landeignaskrá HMS. GAGNAEIGN – HMS er eigandi landeignaskrár. ADFERD_INN - Sú aðferð sem notuð var við að skrá gögnin í Landeignaskrá HMS. - 1 Óljóst. - 2 Innslegin hnit. - 3 Teiknað af þriðja aðila. - 4. Vörpuð gögn. NAKVAEMNI – Áætluð nákvæmni fitju. Tekur ávallt mið af lélegustu mælingu. HEIMILD – Tegund þeirrar heimildar sem fitja er skráð og teiknuð eftir. - 1 Annað/Óvíst. - 2 Landupplýsingakerfi sveitarfélaga. - 3 Þinglýst skjöl/Skjöl frá sveitarfélagi. ATHUGASEMD – Athugasemdir um innsetningu fitju eða heimildir hennar, gerðar af starfsfólki HMS. STADA_EIGN – Staða eignar í skrám HMS. - 1 Landeign er staðfest í landeignaskrá. - 2 Landeign er skráð í landeignaskrá en hefur verið tekin til vinnslu. - 3 Landeign er í frumvinnslu. HNIT – Afmörkun marghyrnings (POLYGON) á forminu „SDO_GEOMETRY“.

 • Categories  

  Pointdata for addresses in Iceland. Data derived from the Icelandic access address register for ELF.

 • Categories  

  Notagildi og orðskýringar: Skrá þar sem hver færsla, nefnd Staðfang (e. access address), geymir bæði lýsandi og rúmfræðilegar upplýsingar um staðsetningu, hvar fólk gæti verið að finna. Slík staðsetning getur svarað til heimilis, samkomuhúss, verslunar, vinnustaðar, útsýnisstaðar o.fl. Með lýsandi upplýsingum er t.a.m. átt við í hvaða sveitarfélagi, bæ eða hverfi staðfangið er að finna skv. skráningu í Fasteignaskrá Íslands. Með rúmfræðilegum upplýsingum er átt við tvívítt hnit í samræmdu landshnitakerfi ISN93. Uppbygging: Auðkenni staðfangs er heitinúmer/staðfanganúmer. Tengsl staðfangaskrár og fasteignaskrár eru með þeim hætti að fasteignaskrá byggist upp af skráningu lands (landnúmer. landnr), fasteignaheita/staðfanga (heitinúmer. heinum) og mannvirkja (fastanúmer. fastnum og matsnúmer. fnum). Þessu er hægt að líkja við mengi, innan eins landnúmers geta verið eitt eða fleiri heitnúmer og innan hvers heitinúmers geta verið núll eða fleiri fastanúmer/matsnúmer. Það fer eftir því hversu djúpt við köfum ofan í gögnin hvernig endurtekning á sér stað. FID - Upplýsingalaust auðkennisnúmer fyrir gagnagrunn ÞÍ. Þessi dálkur er ekki sýndur í WFS grunni. HNITNUM - Hlaupandi upplýsingalaust auðkennisnúmer staðfangs. Hvert staðfang getur verið tengt mörgum hnitum, en hvert hnit hefur aðeins eitt hnitnúmer. SVFNR - Sveitarfélagsnúmer er fjögurra stafa auðkennisnúmer. BYGGD - Byggðarnúmer innan viðkomandi sveitarfélags. LANDNR - Hlaupandi sex stafa auðkennisnúmer landeigna í landeignaskrá HMS. HEINUM - Heitinúmer er sjö stafa auðkennisnúmer staðfanga/fasteignaheita. Eitt heitinúmer er fyrir hvert staðfang. Annarstaðar er þetta kallað staðfanganúmer. MATSNR - Matsnúmer (7 stafir). Raðnúmer. Sérhver matseining er auðkennd með matsnúmeri. Sum staðföng benda á ákveðna matseiningu. POSTNR - Póstnúmer þess póstsvæðis sem staðfang er innan skv. nýjustu upplýsingum frá Byggðastofnun. HEITI_NF - Staðvísir í nefnifalli. HEITI_TGF - Staðvísir í þágufalli. HUSNR - Staðgreinir, húsnúmer. BOKST - Staðgreinir, viðbættur bókstafur. VIDSK - Staðgreinir, viðskeyti við staðfang. SERHEITI - Sérheiti staðfangs. DAGS_INN - Dagsetning fyrstu innskráningar. DAGS_LEIDR - Dagsetning síðustu leiðréttingar. GAGNA_EIGN - HMS er eigandi staðfangaskrár. TEGHNIT - Tegund hnits, 0 Eftir að yfirfara tegund hnits, 1 Áætlaður miðpunktur mannvirkis, 2 Staðsetning megin inngangs í mannvirki, 3 Hnitpunktur staðsettur á innkeyrslu lóðar, 4 Hnitpunktur staðsettur með vissu innan lóðamarka, 5 Hnitpunktur staðsettur innan áætlaðs byggingarreits. YFIRFARID - Staða hnits, 0 Óyfirfarið, 1 Yfirfarið, 2 Þarf endurskoðun, 9 Vantar heitinúmer. YFIRF_HEITI - Þessi dálkur er ekki lengur nýttur. ATH - Notað til ítarlegri aðgreiningar t.d. á matshlutum og skráningu heimildarmanna eða heimilda. NAKV_XY - Áætluð skekkjumörk í metrum. HNIT - Staðsetning staðfangs í ISN93 formi. Sett fram sem "POINT (X-hnit Y-hnit)". Þessi dálkur er ekki sýndur í WFS grunni. N_HNIT_WGS84 - Norður hnit í breiddargráðu WGS84. Allt í gráðum, ekki mín og sek. Fyrstu 2 tölustafir eru fyrir framan kommu og allt eftir það fyrir aftan kommu. E_HNIT_WGS84 - Austur hnit í lengdargráða WGS84. Allt í gráðum, ekki mín og sek. Mínus merki og fyrstu 2 tölustafir eru fyrir framan kommu og allt eftir það fyrir aftan kommu. NOTNR - Auðkennisnúmer þess starfsmanns sem átti síðast við þetta hnit í gagnagrunninum. LM_HEIMILISFANG - Birtingaform staðfangs með landnúmeri viðskeyttu. Samanstendur af HEITI_NF, HUSNR, BOKST, VIDSK, (LANDNR). VEF_BIRTING- Birtingaform staðfangs með landnúmeri viðskeyttu. Samanstendur af HEITI_NF, HUSNR, BOKST, VIDSK, (LANDNR). HUSMERKING - Sýnir dálkana HÚSNR og BOKST saman.

 • Categories  

  Árið 2018-2019 vann Þjóðskrá Íslands gagnagrunn yfir ræktað land á Íslandi, með það markmið að nýta hann til fasteignamats. Grunnurinn var unnin upp úr fjarkönnunargögnum með mis mikilli staðsetningarnákvæmni og eru því gögnin einnig mis nákvæm. Ákveðið hefur verið að halda ekki áfram með þessa skráningu því er gagnasafnið hér óbreytt gögn frá því að þau voru framleidd og ekki er gert ráð fyrir því að þau verði uppfærð í framtíðinni. Ræktað land 2018-2020 var unnið sem áætluð mörk ræktunar og hefur því ekkert gildi hvað afmörkun eignarhalds snertir. Eignarhald gagnanna færðist til HMS þegar landupplýsingadeild stofnunarinnar var færð þangað árið 2022. EIGINDIR: ID-Einkvæmt auðkennisnúmer. HNIT–Afmörkun marghyrnings (POLYGON) á forminu „SDO_GEOMETRY“.

 • Categories  

  Poligon data for buildings in Reykjavík, the capital city of Iceland. The data does not cover the whole country.

 • Categories  

  Niðurhalsþjónustur HMS

 • Categories  

  HMS varðveitir nú gagnagrunn sem kenndur er við Nytjalandsverkefnið og er hann síðan árið 2006. Tilgangur verkefnisins var meðal annars að „safna upplýsingum um bújarðir landsins og skrá í samræmdan gagnagrunn“. Upplýsingarnar áttu að „taka til landkosta, svo sem gróðurs, ástands landsins, landamerkja, landslags og stærðar heldur landeigna“. Verkefnið fór fram á vegum Landbúnaðarháskóla Íslands (áður Rannsóknastofnun landbúnaðarins), Landgræðslu ríkisins, Bændasamtaka Íslands og Landbúnaðarráðuneytisins, en starfið fór að mestu fram á LBHÍ. Eignarhald þess hluta verkefnisins er fjallar um flatarmál jarða færðist yfir til HMS þegar landupplýsingadeild Þjóðskrár Íslands var færð þangað árið 2022. Ætlunin var, fyrst um sinn, að vinna gögnin áfram, bera þau saman við þinglýst skjöl, bæta við þau og breyta þannig að úr yrðu áreiðanleg gögn um eignamörk jarða á Íslandi. Fljótlega komu þó upp hnökrar og í ljós kom að sökum þess hversu ólíkar línurnar eru að gæðum, bæði hvað varðar heimildir og viðmiðunargögn, er ótækt að túlka þær sem eignamarkalínur í lagalegum skilningi. Eftir stendur þó áhugaverð heimild um fyrstu tilraun sem gerð var til að safna landamerkjum jarða á Íslandi saman á stafrænu formi. Gögnin eru hér óbreytt eins og Þjóðskrá Íslands tók við þeim árið 2006. Nánari upplýsingar um Nytjalandsverkefnið má nálgast hjá Landbúnaðarháskóla Íslands. EIGINDIR: OBJECTID-Einkvæmt auðkennisnúmer. SVFN-Sveitarfélagsnúmer. SYSLA-Sýslunúmer. HREPPUR-Hreppanúmer. HREPPSNAFN-Heiti hrepps. HEITI-Heiti lands/landa. LANDNR-Landeignarnúmer skika. LANDNR2-Annað landeignarnúmer skika. FJÖLEIGNARLAND-Fjöleignarland athugasemdir. UPPRUNI-Uppruni gagna. UPPLÝS_AR-Ár upplýsinga. INNSETT_AR-Innsláttarár. ADFERD-Aðferðarfræði innsetningar. NYTJAD_AF-Nytjað af. ATH-Athugasemd. GERD-Landgerð samkvæmt hlutverksflokkun Nytjalandsverkefnisins. FLOKKAR-Staða fláka í gagnagrunninum. SHAPE-Hnit afmörkunar.